Special surgery


Home » Các ca phẫu thuật nâng mũi cấu trúc đặc biệt

Ca 64: Trước phẫu thuật mũi biến dạng
Ca 64: Sau phẫu thuật mũi biến dạng
Ca 64: Trước phẫu thuật mũi biến dạng
Ca 64: Sau phẫu thuật mũi biến dạng
Ca 64: Trước phẫu thuật nâng mũi biến dạng
Ca 64: Sau phẫu thuật nâng mũi biến dạng 2 tuần
Hướng chụp góc 90 độ
Hướng chụp ngửa
Hướng chụp góc chính diện
Hướng chụp góc 45 độ
Hình bệnh nhân phẫu thuật mũi theo dõi
Hình bệnh nhân phẫu thuật mũi theo dõi
Hình bệnh nhân phẫu thuật mũi theo dõi
Hình bệnh nhân phẫu thuật mũi theo dõi
Hướng chụp góc 90
Quá trình theo dõi
Hướng chụp chính diện
Hướng chụp góc 45
Trước phẫu thuật sửa lại mũi, đầu mũi bệnh nhân bị sẹo co rút, lõm đầu mũi, nhăn nhúm và biến dạng đầu mũi
Sau phẫu thuật nâng mũi cấu trúc Bác Sĩ đã cắt bỏ sẹo và bao xơ,kéo dài và tái tạo lại đầu mũi bằng sụn tự thân
Trước phẫu thuật sửa lại mũi, đầu mũi bệnh nhân bị sẹo co rút, lõm đầu mũi, nhăn nhúm và biến dạng đầu mũi
Sau phẫu thuật nâng mũi cấu trúc Bác Sĩ đã cắt bỏ sẹo và bao xơ,kéo dài và tái tạo lại đầu mũi bằng sụn tự thân

www.taohinhthammy.vn
www.aestheticsurgery.vn

 (08) 2244 7788 - (08) 3853 1888
  taohinhthammy@gmail.com

BEFORE & AFTER PHOTOS

Plastic aesthetic surgical clinic Dr. Nguyen Thanh Nhan operated under the motto:: 

OPTIMAL SOLUTION FOR NATURAL BEAUTY

Plus the experience of cosmetic surgery for many years, Dr. Nguyen Thanh Nhan has established The Asethetic Surgery Clinic, locate in No 4, Hung Long street, district 10, HCMC (formerly located at 662/5 Su Van Hanh street, ward 12, District 10) and licensed number 044/GCNHN.TM  by the HCMC Department of Health .

Customer reviews
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Day : 14-05-2017
Phẫu thuật nâng mũi bị cong bẩm sinh
Tôi tên  Nguyễn Thị Thanh Thảo Q11. Mũi tôi bị cong bẩm sinh, đi nhiều bác sĩ không nhận chỉ có ...