Các ca phẫu thuật đặc trưng tại Pk phẫu thuật thẩm mỹ Ts Bs


Trang chủ » Đường mổ qua đường nách có hỗ trợ nội soi

Ca 50 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 50 Sau phẫu thuật nâng ngực 2,5 năm
Ca 50 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 50 Sau phẫu thuật nâng ngực 2,5 năm
Ca 50 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 50 Sau phẫu thuật nâng ngực 2,5 năm
Ca 50 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 50 Sau phẫu thuật nâng ngực 2,5 năm
Ca 49 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 49 Sau phẫu thuật nâng ngực 6 tháng
Ca 49 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 49 Sau phẫu thuật nâng ngực 6 tháng
Ca 49 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 49 Sau phẫu thuật nâng ngực 6 tháng
Ca 49 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 49 Sau phẫu thuật nâng ngực 6 tháng
Ca 48 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 48 Sau phẫu thuật nâng ngực 5 tháng
Ca 47 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 47 Sau phẫu thuật nâng ngực 2 tháng
Ca 47 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 47 Sau phẫu thuật nâng ngực 2 tháng
Ca 46 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 46 Sau phẫu thuật nâng ngực 1 tháng
Ca 46 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 46 Sau phẫu thuật nâng ngực 1 tháng
Ca 45 Trước phẫu thuật nâng ngực 1 tháng
Ca 45 Sau phẫu thuật nâng ngực 1 tháng
Ca 45 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 45 Sau phẫu thuật nâng ngực 1 tháng
Ca 44 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 44 Sau phẫu thuật nâng ngực 1 tháng
Ca 44 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 44 Sau phẫu thuật nâng ngực 1 tháng
Ca 44 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 44 Sau phẫu thuật nâng ngực 1 năm
Ca 44 Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 44 Sau phẫu thuật nâng ngực 1 năm
Ca 43: Trước nâng ngực
Ca 43: Sau nâng ngực 12 ngày
Ca 43: Trước nâng ngực
Ca 43: Sau nâng ngực 12 ngày
Ca 42: Trước nâng ngực
Ca 42: Sau nâng ngực
Ca 41: Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 41: Sau phẫu thuật nâng ngực 1 tháng
Ca 40: Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 40: Sau phẫu thuật nâng ngực 13 ngày
Ca 39 - Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 39 - Sau phẫu thuật nâng ngực 1 tháng
Ca 38 - Trước nâng ngực
Ca 38 - Sau nâng ngực nội soi đường nách 1 tháng
Ca 38 - Trước nâng ngực
Ca 38 - Sau nâng ngực nội soi sẹo đường nách 1 tháng
Ca 38 - Trước nâng ngực
Ca 38 - Sau nâng ngực nội soi đường nách 1 tháng
Ca 38 - Trước nâng ngực
Ca 38 - Sau nâng ngực nội soi đường nách 1 tháng
Ca 7 : Trước phẫu thuật nâng ngực
SAu phẫu thuật nâng ngực 2 năm
Ca 6 :Trước phẫu thuật nâng ngực
Ca 6: Sau phẫu thuật nâng ngực đường nách 2 năm rưỡi
Ca 5 :Trước phẫu thuật
Ca 5 : Sau phẫu thuật nâng ngực qua đường nách
Ca 2 : Sẹo vùng nách sau phẫu thuật nâng ngực 1 năm rưỡi
Sẹo vùng nách sau phẫu thuật nâng ngực 1 năm rưỡi
Ca 2 : Trước phẫu thuật nâng ngực
Sau phẫu thuật nâng ngực nội soi
Ca 4 : Sẹo đường mổ qua hố nách 6 tháng
Sẹo đường mổ qua hố nách 6 tháng
Ca 2 : Sẹo vùng nách sau phẫu thuật nâng ngực 1 năm rưỡi
Sẹo vùng nách sau phẫu thuật nâng ngực 1 năm rưỡi

www.taohinhthammy.vn
www.aestheticsurgery.vn

 (028) 2244 7788 - (028) 3853 1888
  taohinhthammy@gmail.com

HÌNH TRƯỚC
& SAU PHẪU THUẬT

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS. BS. Nguyễn Thành Nhân hoạt động theo phương châm: 

"GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ ĐẸP TỰ NHIÊN"

Với kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ trong nhiều năm, Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân đã được Sở Y Tế cấp giấy phép hoạt động số 044/GCNHN.TM để mở Phòng khám Chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ - TS. BS. Nguyễn Thành Nhân tại số 4 Hưng Long, P.6, Quận 10.

Ý kiến khách hàng
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày : 14-05-2017
Phẫu thuật nâng mũi bị cong bẩm sinh
Tôi tên  Nguyễn Thị Thanh Thảo Q11. Mũi tôi bị cong bẩm sinh, đi nhiều bác sĩ không nhận chỉ có ...